Is Ubuntu een plek voor jou?

Wij geven onze leerlingen veel ruimte én de bijbehorende verantwoordelijkheid om met de grenzen van die ruimte om te gaan. Er zijn een paar situaties waarbij dit geen goede omgeving is voor een kind of jongere om optimaal tot ontwikkeling te komen.

✺ Wanneer er 1-op-1 aandacht of ondersteuning nodig is

✺ Wanneer de ouders niet volledig achter de visie en werkwijze van Ubuntu staan

✺ Indien persoonlijke problemen leiden tot onveiligheid

Wij gaan daarom graag in gesprek met de ouders om te bespreken of Ubuntu de juiste plek voor het kind is.

Ubuntu aanmeldprocedure:

1. Intentieverklaring getekend door ouders
2. Kennismakingsgesprek met ouders en team Ubuntu
3. Verdiepingsgesprek met ouders, kind en team Ubuntu
4. Officiële aanmelding