Ubuntu is een erkende B3 school. Het is een misverstand dat  B3-scholen staatsvrije scholen zijn. Die bestaan in Nederland niet. We voldoen aan de leerplicht en aan de daar bij behorende eisen vanuit de overheid. Door af te zien van overheidsfinanciering kunnen we wel zonder concessies bovenwijs geven volgens de visie van Ubuntu. Zo mogen er uren les gegeven worden door experts uit het echte leven (zonder Pabo-diploma), mag het leerlingenaantal laag blijven en hoeven we niet te toetsen.
 Dit betekent tegelijkertijd dat de school afhankelijk is van ouderbijdragen, sponsoren en donaties. 

We vragen per leerling 450 euro per maand en een eenmalig bedrag bij inschrijving van 75 euro.

Ons doel is Ubuntu toegankelijk te maken voor ieder die deze manier van leren nodig heeft. We streven er dan ook naar om hier in de toekomst verandering in te brengen.