Natuurlijk leren

Vrij spel draagt bij aan de cognitieve, fysieke en het sociale welzijn van een kind. Bij Ubuntu is er voor alle leeftijden veel tijd om binnen en buiten vrij te spelen. De magie van het leven leren kinderen onbewust door te spelen. Ze worden er vindingrijk en creatief van en behouden hun natuurlijke nieuwsgierigheid. We bieden een inspirerende leeromgeving die prikkelt en uitnodigt om zelf  op onderzoek uit te gaan. Samen maken we onze handen vuil en verkennen we nieuwe plekken om op een interactieve manier kennis te maken met de wereld om ons heen.  Door een inspirerende omgeving aan te bieden waar kinderen veel uit kunnen proberen leren zij zelf het verschil tussen wat nieuw en onwennig is en wat echt risicovol is.

Tijdrust en vertrouwen

Wij geven ontwikkeling de tijd. Wij denken dat ontwikkeling niet in een vooraf bedacht tijdsbestek past. We go with the flow. Wij nemen geen toetsen af en je hoeft niets te behalen om door te mogen. Bij ons op school werken we groepsdoorbrekend, wat wil zeggen dat alle leeftijden bij elkaar in 1 groep zitten. Er ontstaat zo een natuurlijk verschil in mens en ontwikkeling. Er is ruimte om verschillen te herkennen en ervaren en om te ervaren dat daarnaast ook iedereen evenwaardig is. Respect en liefde staan voorop in alle contactmomenten met elkaar.

Zorg voor je zelf, de ander en de natuur

Zorg goed voor jezelf. Als je gezond bent, ben je weerbaar, krachtig en in staat om je talenten in te zetten. Je kan pas goed voor een ander en voor de wereld zorgen, als je goed voor jezelf zorgt.  Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

Zorg goed voor de ander. We laten los dat iedereen hetzelfde moet weten en kunnen. We leren kennis en diensten te geven en te delen binnen de community. We hebben aandacht voor elkaar, leren van en met elkaar. Samen staan we sterker. Dit doen wij onder andere door rituelen, liedjes, spel en open gesprekken. Binnen Ubuntu is iedereen evenwaardig. Besluiten nemen we gezamenlijk. Hiervoor maken we gebruik van de C.O.N.S.E.N.T. – methode.

Zorg goed voor de natuur. Ubuntu is gebaseerd op de permacultuur principes; de zorg voor de aarde, de mens en het delen van de overvloed. Hierin willen we sociaal, economisch & ecologisch in balans zijn en leren over holistische levensvaardigheden. Vanuit liefde voor de aarde verzorgen wij haar en gaan wij bewust om met het milieu. Met dankbaarheid maken wij er gebruik van. Samen verzorgen wij onze moestuin en de schooldieren zoals de kippen en konijnen.

Persoonlijk leiderschap

Ontdek je passie en talenten en volg waar jij gelukkig van wordt. Wij bieden de ruimte om ieder kind in zijn eigen unieke potentieel te laten ontwikkelen.
Kinderen bepalen hun eigen leerproces. Vrij, maar niet vrijblijvend.

Zij beheren hun eigen portfolio.
Hierin is te zien wat zij gedaan hebben en hoe die ervaring voor hen was.
Ook maken zij inzichtelijk welke vaardigheden zij beheersen door deze te benoemen en te onderbouwen met bijvoorbeeld foto`s, filmpjes, presentaties, werkstukken enzovoorts.
Denk hierbij aan rekenen, taal, spelling, maar ook doorzetten, communiceren, acteren en gezondheid.

Creativiteit, inspiratie en plezier

Ubuntu schijnt haar zonnestralen op inspiratie van de vrije geest. Ken Robinson omschrijft het mooi: “als je maar één taal kent, hoe kun je dan weten hoeveel je er zou kunnen spreken? Als je nooit een viool, microscoop, ijzerzaag of tennisracket hebt vastgehouden, hoe kun je dan weten of je liefde hebt voor muziek, biologie, techniek of tennis?”
Wij geven kinderen de gelegenheid om zich te uiten door middel van o.a. muziek, dans, poëzie, schilderen en boetseren.

Ouderbetrokkenheid