Waarom Ubuntu?

Ubuntu is een (Zuid-)Afrikaanse levenswijze met een inspirerende betekenis. Een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar wordt erdoor uitgedrukt. De identiteit van ieder individu staat niet op zichzelf, de zin en zingeving van het leven evenmin. Het wij waarvan jij deel uitmaakt is bij zingeving van jouw leven voortdurend aanwezig. Een Afrikaans spreekwoord zegt:

 “Umuntu Ngumuntu Ngabantu –

Ik ben omdat wij zijn”

Open staan voor de ander, elkaar willen begrijpen, rekening houden met de ander en vooral ook: proactief iets zinvols doen voor de ander. Iemand met Ubuntu is open en beschikbaar voor anderen en voelt zich niet bedreigd wanneer anderen ook bekwaam zijn. Hij of zij heeft namelijk een zelfverzekerdheid die voortkomt uit de wetenschap dat hij of zij in een groter geheel thuishoort.