Missie


 
Ubuntu geeft kinderen (4-21 jaar) de ruimte om zich te ontwikkelen tot Autodidactische Levensexperts. Mensen die zelfstandig alle kennis en vaardigheden kunnen trainen en onderhouden die belangrijk zijn voor een bewust en vervuld leven. Autonome, zelfbewuste, ondernemende, creatieve en krachtige individuen.

Met hoofd, lichaam en ziel in balans, maar ook met oog voor de balans tussen het individuele en het collectieve belang.
Samen dragen wij bij aan een wereld waar alles in evenwicht met elkaar samenleeft.

Visie

Stichting Ubuntu is een leergemeenschap voor kinderen van4 tot 21 jaar waar vanuit een holistisch wereldbeeld wordt vormgegeven. Stichting Ubuntu vindt dat elk mens recht heeft om zijn of haar eigen leerproces vorm te geven. Leren is leven en leven is leren. Het beste uit ieder kind is het beste voor de wereld. Bij Ubuntu kunnen kinderen zich vanuit eigenheid ontwikkelen, exploreren en excelleren.

We bieden een passend en gevarieerd programma aan wat zich richt op de fysieke, emotionele, cognitieve, sociale en spirituele ontwikkeling. Door het bieden van een inspirerende en stimulerende omgeving met ruimte om zichzelf vanuit eigenheid te ontwikkelen zal resultaat volgen. Naast een specifieke leergemeenschap voor kinderen van 4 tot 21 jaar is Ubuntu ook een leergemeenschap voor eenieder die betrokken is.

Liefde en vertrouwen zijn wat ons betreft de belangrijkste sleutelwoorden om vanuit intrinsieke motivatie te ontwikkelen. Het deelnemen hier op aarde is gekozen en mag met plezier, in liefde en vertrouwen en met hulp van begeleiders die luisteren met hun ogen, oren en hun hart.

Uitgangspunten van Ubuntu

✺ Mensen zijn in het bezit van nieuwsgierigheid en een natuurlijke leerdrang

✺ Ieder mens bewandelt zijn of haar levenspad, die wegen mogen verschillend zijn

✺ Kinderen inspireren is belangrijker dan kennis aanbieden

✺  Een rijke leeromgeving is een basisvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen

✺ Wanneer je op het juiste moment leerstof aanbiedt heeft een kind minder tijd nodig het zich eigen te maken

✺ Experts uit het ‘echte’ leven zijn nodig om in te zetten binnen het bovenwijs

✺ Ouders spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen
      Ouder – kind – school samenwerkend als driehoek versterken het ontwikkelingsproces

✺ We maken dankbaar gebruik van wat moeder natuur ons geeft en nemen niet meer dan nodig

✺ Gezonde leefstijl is van essentieel belang voor de algehele ontwikkeling

✺ 1 begeleider kan de verantwoordelijkheid van begeleiding dragen voor maximaal 10 leerlingen


✺ Iedereen binnen Ubuntu is evenwaardig

✺ Liefde en vertrouwen zijn de belangrijkste sleutels om je te kunnen ontwikkelen